Page 1 of 6

Aanmeldformulier WerenfridusPERSONALIA LEERLING

Voor de afhandeling van deze aanmelding geef ik toestemming voor verwerking en verzending van dit ingevulde formulier naar de directie van de school. Verder ontvang ik een pdf versie op het opgegeven mailadres.
Ongeldige invoer
(*) = verplicht veld
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

HUISARTS EN MEDISCH

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

GEZIN

Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

PERSONALIA VERZORGER 1

Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PERSONALIA VERZORGER 2

Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
U krijgt een kopie van het aanmeldformulier per email toegestuurd. deze kunt u ondertekenen en inleveren bij de school. Heeft u bij verzorger1 geen email opgegeven, dan kunt u een kopie van uw aanmeldformulier bij de school verkrijgen die u dan alsnog kunt ondertekenen.

ALGEMENE TOELICHTING Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldformulier toelating van de vermelde leerling op de school.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.

*TOELICHTING BSN
Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:

- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind;
- het geboortebewijs van uw kind;
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.

Let op: neem een document met het BSN-nummer mee .

Foto publicatie
Ondergetekende geeft toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website van school. Het betreft foto’s van situaties in de school, sowieso niet van gymlessen. Jaarlijks wordt in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar deze vraag herhaald.

Toelichting:
Beeldmateriaal nieuwsbrief: Gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief
Beeldmateriaal Parro: De school mag foto's of video's van je kind delen in mededelingen en updates aan jou en andere ouders in je besloten Parro groep(en)
Beeldmateriaal schoolgids: Gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Beeldmateriaal socialmedia: Gebruik van beeldmateriaal voor op social media accounts van de school
Beeldmateriaal website: Gebruik van beeldmateriaal op de website van de school
Deelname aan onderzoeken: Gebruik van de gegevens van deze leerling voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken, door
onderzoekspartijen zoals het CBS of universiteiten.

Groepsfoto: Jaarlijkse klassenfoto door schoolfotograaf
Ongeldige invoer

Ondergetekende verklaart dat:

• dit formulier naar waarheid is ingevuld.
• de school informatie mag opvragen bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal die uw kind bezocht heeft
• u kunt worden uitgenodigd voor een informatief gesprek met de directie
• u zich houdt aan de afspraken van de school (zie schoolgids)

U ontvangt een bevestiging als uw kind is ingeschreven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met directie van de school.
Invalid Input