Corona op de Hieronymusschool

Hoe het team van de Hieronymusschool in Wognum de coronatijd heeft ervaren, is nog het best te vergelijken met een rit in de achtbaan. Het ging alle kanten op. De belangrijkste les? Veerkracht en flexibiliteit zijn geen loze woorden. “We kunnen op elkaar bouwen. Dat geeft een super fijn gevoel.”

12 mei 2022

Beste vriend Parro

Corona lijkt alweer ver weg en begraven onder andere actuele ontwikkelingen, maar als directeur Carolien den Hartog en haar collega’s ervoor gaan zitten, komen de herinneringen snel terug. Bijvoorbeeld hoe abrupt de scholen eind vorig jaar gesloten moesten worden door een nieuwe besmettingsgolf. Het was net voor de kerstvakantie, dus weg kerstfeest. “Iedereen was verslagen”, weet Carolien nog. “We hebben onszelf opgepakt en de resterende dagen gebruikt om ons voor te bereiden op een nieuwe periode van online onderwijs.”

De school kon natuurlijk voortbouwen op ervaringen uit eerdere lockdowns. “Dat heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht”, aldus Patricia Nederhoff (leerkracht groep 5). “We hebben het online onderwijs voor groep 6, 7 en 8 uitgebreid naar groep 5. We zagen hoe belangrijk het is om kinderen structuur te bieden. Nu kregen ze van 9.00 uur tot 12.00 uur digitaal les. Dat ontlastte ook de ouders die thuis werkten.”

“Kleuters vinden contact via het beeldscherm best eng”, vervolgt Mariëtte Rikse (leerkracht groep 1-2). “Voor hen werkten we met aftekenkaarten. Dat zorgde ook voor leuk samenspel met de ouders. Die hielpen hun kinderen bij opdrachten. ‘Zoek voorwerpen met een letter t in huis’ bijvoorbeeld. Kregen we massa’s foto’s gemaild, waarvan we een compilatie op Parro zetten. Parro was onze beste vriend. Daarnaast gingen we wekelijks thuis langs bij de kinderen. Even je gezicht laten zien. Dat gaf ze een vertrouwd gevoel.”

Geen onvertogen woord

Op 8 februari 2021 ging de school weer open. Maar daarna werd het schoolleven niet minder hectisch. Terug naar het oude normaal? Vergeet het maar! Een verwarrende fase brak aan waarin kinderen ook Covid-19 konden krijgen, (thuis)testen dat genadeloos blootlegden en er strikte quarantaineregels golden.

“Carolien loopt op hakken. Als we dat tikkende geluid van haar schoenen in de gang hoorden, wisten we het al: dan kon de klas naar huis”, aldus Mariëtte. “Dat was best emotioneel, en tegelijkertijd ga je praktisch schakelen: thuisfront bellen, tasjes klaarzetten, ouders ontvangen die hun kinderen komen ophalen. Het mooie was: er viel geen onvertogen woord.” Laveren tussen online en live onderwijs werd routine. Patricia: “We hadden een meisje dat door opeenvolgende besmettingen in het gezin drie weken thuis zat. Toen ze weer in de klas kwam, hingen we de vlag uit.”

Samen sterk

Het was vooral in deze periode dat de veerkracht en flexibiliteit van het team van de Hieronymusschool op de proef werden gesteld. Door de besmettelijke omikron-variant en dezelfde strenge quarantaineregels piekte ook de uitval onder leerkrachten. Adjunct-directeur Janneke Kerssens: “Iedereen viel voor iedereen in en werkte extra. Ik denk dat er anderhalve dag geen leerkracht voor de klas heeft gestaan. Ook het samenspel tussen leerkrachten verliep vloeiend. Daar ben ik trots op.”

De vraag is natuurlijk of kinderen achterstand hebben opgelopen in hun ontwikkeling in de twee coronajaren. Carolien: “Wij spreken niet over een achterstand, we kijken liever naar ‘een nieuw begin’. Daarbij letten we vooral op het sociaal-emotionele. ‘Eerst het kind, dan de leerling’ is voor ons een belangrijk uitgangspunt en tevens een van de leidende principes van SKO West-Friesland.”

Mariëtte sluit daarop aan: “Ik heb nu kleuters die moeten wennen aan het groepsproces en de drukte. Ze missen de jaren in de peuteropvang, waar ze daar spelenderwijs in groeiden. Groepsvorming vraagt veel van mijn aandacht.”

'We mogen weer samenspelen'

De overheid stelt verschillende subsidies beschikbaar om scholen te helpen achterstanden in te halen. De Hieronymusschool heeft besloten om die gelden voor de langere termijn in te zetten voor de speerpunten die de school al had benoemd: het scholen van leerkrachten, het versterken van het (begrijpend) leesonderwijs en aandacht voor het sociaal welbevinden van kinderen (onder meer door het aanbieden van een sociale competentietraining als Rots en Water). Carolien: “Daarnaast geven we extra ondersteuning op de basisvakken aan kinderen die dat nodig hebben.”

De afgelopen jaren stond de school op z’n kop. De impact van corona is groot geweest. “Ik denk eerlijk gezegd dat we ons nog onvoldoende realiseren hoe groot, vooral op de kinderen”, aldus Janneke. “Ik weet nog dat toen alle beperkende maatregelen waren opgeheven, leerlingen op het schoolplein uitgelaten riepen: ‘we mogen weer samenspelen’. Ik wist dat ze ernaar uitkeken, maar die intense reactie verraste me toch nog.”

Verhalen