Logo Glinsterende ogen

Visie

Met glinsterende ogen samen betekenisvol leren. Nieuwsgierig naar wat kinderen kunnen en wie zij willen worden.

Onderwijs als samenspel

Wie terugdenkt aan zijn of haar basisschool tijd, herinnert zich ongetwijfeld – naast de vriendschap, zorgloosheid en de speelsheid – ook het klassikale onderwijs en de discipline. Hoe de leerkracht met gezag de klas door de standaardlesstof leidt, is een model dat tot op de dag van vandaag in de kern hetzelfde is gebleven in ons basisonderwijs.

Ergens hebben we wel het gevoel dat dit model in deze tijd niet langer werkt. Niet in een samenleving die ingewikkelder is geworden en waarin de maatschappelijke verhoudingen onduidelijker zijn geworden. Zo’n samenleving vraagt van ons om ons eigen geluk achterna te gaan, maar ons daarbij ook te verbinden met onze omgeving en oog te hebben voor verschillen.

Transformatie

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke verandering moet het (basis)onderwijs mee veranderen. Maar volgens welke principes? En hoe komt dat onderwijs er dan uit te zien? Ons dynamisch koersplan (het meerjarenbeleidsplan nieuwe stijl) is een antwoord op die vragen.

Dynamisch koersplan

Missie

SKO West-Friesland biedt, met als basis de katholieke normen en waarden, hoogwaardig en betekenisvol, pakkend basisonderwijs in verbinding met de ander en de omgeving. Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waarin kinderen en volwassenen vanuit hun unieke persoonlijkheid talenten inzetten en ontwikkelen. We leveren een actieve bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld door:

 • Respect, alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
 • Solidariteit, zorg hebben voor elkaar en de wereld.
 • Perspectief, geloof hebben in de toekomst.
“Onderwijs is een samenspel. Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waarin kinderen en volwassenen vanuit hun unieke persoonlijkheid talenten inzetten, delen en ontwikkelen.”

Visie

SKO West-Friesland streeft naar hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Hoogwaardig wil zeggen dat het onderwijs plaatsvindt in een goed pedagogisch klimaat, dat het unieke van ieder kind erkent en waarin hoge verwachtingen gelden voor zijn of haar ontwikkeling. Betekenisvol verwijst naar inhouden en opdrachten die in verbinding staan met de ander en de nabije omgeving, de wereld van alledag. Talentontwikkeling krijgt vorm door de integrale benadering: hands on, minds on, hearts on.

Werken bij

Werken bij SKO West-Friesland of bij een van onze scholen betekent deel uitmaken van een team gedreven en enthousiaste mensen dat zich inzet voor kwalitatief basisonderwijs in deze regio. Heb je interesse? Laat het ons weten!

Naar werken bij
Doe goed voor jezelf, doe goed voor de ander, doe goed voor de omgeving.

Onze kernwaarden

 • Verbondenheid
 • Vertrouwen
 • Nieuwsgierigheid en verwondering

Onze leidende principes

 • Eerst het kind, dan de leerling.
 • Doe goed voor jezelf, doe goed voor de ander, doe goed voor de omgeving.
 • We nemen kinderen altijd serieus.
 • Wat je doet is van betekenis (ik ‘sta aan’, wij ‘staan aan’).
 • Samen ontdekken waar je goed in bent.

Verhalen