Kindgesprekken

Kinderen uitgebreid in de spiegel laten kijken
Jens zou iets preciezer kunnen werken, bij Roan schort het soms aan zijn werktempo en concentratie. Jens wil het VWO halen, Roan gedijt beter op de Havo. Jens houdt van lezen, geef Roan maar een rekensom. Het zijn geen observaties van leerkrachten van de Bonifatiusschool. Leerlingen Jens en Roan hebben uitgebreid aan zelfonderzoek gedaan.

14 september was een bijzondere dag op de Bonifatiusschool in Spanbroek en ’t Ruimteschip in Opmeer. Het reguliere lesprogramma was volledig vervangen door een serie gesprekken tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. De vraag die centraal stond: hoe gaat het eigenlijk met kinderen thuis en op school? Wat zijn hun dromen, wensen, capaciteiten en tekortkomingen? Het uitgangspunt was dat de kinderen zelf hier het beste antwoord op konden geven. 

20 december 2022

Elke leerling kleur op de wangen geven

 

Elke leerling kleur op de wangen geven
Zo kwam het dat Jens en Roan uit groep 8 een presentatie over zichzelf hadden voorbereid aan de hand van een set prikkelende persoonlijke vragen. In de lagere groepen werd het gesprek speelser gevoerd. Aan de hand van een tekening. Of met een ster als voorwerp. Waar is een kind een ster in? Of een oog met glitters. Waar krijgt hij of zij glinsterende ogen van?  “Door exclusief aandacht te besteden aan leerlingen, krijgen zij kleur op de wangen”, vertelt schooldirecteur Rein Swart. “Bekend maakt bemind. Het leuke was dat ouders soms verrast waren door bepaalde zelfreflecties van hun kind.”

‘Yes, ik heb een kindgesprek"

Deze interactie stond niet op zichzelf. Het is de start van een cyclus waarbij leerkrachten met leerlingen en ouders in gesprek gaan om samen leerdoelen te bepalen. “Voor ons is dat hartstikke nieuw,” vertelt Marinda Mol, lid van het directieteam van de Bonifatiusschool. “Met ’t Ruimteschip in Opmeer zijn we op weg om een IKC te worden: Bonischip. Binnen dat traject maken we gebruik van elkaars kennis, kwaliteiten en inzichten. Zij hadden al goede ervaringen met kindgesprekken.”

Tanja Knijn, leerkracht groep 3-4 van ‘t Ruimteschip, beaamt dat. “Vaak zie je dat er in de hogere groepen informeel persoonlijke gesprekjes worden aangeknoopt, maar ik heb het een vast plekje gegeven in mijn groep. Van de achttien kinderen waren er zestien meteen enthousiast. Nu zeggen ze: ‘Yes, ik heb een kindgesprek!’. Kinderen krijgen de ruimte om het over zichzelf te hebben. Ze voelen zich extra opgetild. ‘Eerst de relatie, dan de prestatie’, zeggen we altijd bij SKOWF. Daar is dit een voorbeeld van.”

Gelukkig laten groeien

Het kindgesprek gaat verder dan een nonchalant babbeltje. Het is ook de bedoeling dat leerdoelen worden vastgesteld en dat deze regelmatig worden getoetst. “Je maakt hiermee kinderen mede-eigenaar van hun leerproces”, aldus Rein Swart. “Geef kinderen verantwoordelijkheid en je krijgt er betrokkenheid voor terug. Ook later moeten zij initiatief nemen en afspraken nakomen. En een bijkomend pluspunt: leerlingen als Roan en Jens leren presenteren.”

De bedoeling is om het kindgesprek en het kind/oudergesprek geleidelijk structureel in te bedden in alle groepen van het Bonischip.
Marinda: “Ons gezamenlijke motto is ‘gelukkig laten groeien’. Het ‘sterke gesprek’ – zoals wij het noemen – past daar naadloos in. Het draagt bij aan de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van kinderen. En het zorgt voor een nauwere betrokkenheid van ouders bij de school. We hebben in het voortraject van een externe deskundige geleerd hoe we welke vragen kunnen stellen aan kinderen. En ook de SKOWF Academie biedt leerkrachten cursussen om het goede gesprek met ouders en kinderen te kunnen voeren.”

Roan en Jens begrijpen door het gesprek met ouders en leerkrachten beter wat hun sterke en minder sterke kanten zijn. 
Ze weten waar ze aan moeten werken.
Alleen, ze moeten nog wel even uitvogelen hoe dat past in  hun ultieme droom: topvoetballer worden.

Verhalen