Covey’s boom wortelt op de Bavoschool

Wanneer broer en zus Keet en Duuk thuis samen achter één Chromebook zitten, leidt dat meermaals tot ruzie. Dan wil de een iets anders zien of doen dan de ander. Tot Keet laatst zei: “Laten we een win-win doen.” Klinkt gek? Nee hoor, het is de taal van ‘The leader in me’, de onderwijsvisie van Stephen Covey

Duuk en Keet zitten beide op de Bavoschool in Ursem. Dat is een The leader in me-school, de enige binnen SKO West-Friesland. De meeste mensen kennen spreker, auteur en managementgoeroe Stephen Covey van zijn ideeën over effectief leiderschap. Minder bekend is dat hij die ideeën ook vertaald heeft naar een pedagogische lijn voor het onderwijs. “Wij hebben vanaf schooljaar 2018/2019 gekozen voor The Leader in me, omdat het in onze ogen de ideale aanpak is om een kind te helpen bij zijn persoonlijke ontwikkeling”, zegt directeur van de Bavoschool, Saskia Kuin.

31 maart 2023

Continu proces van herhaling

Centraal in het gedachtegoed van Covey staan de ‘7 gewoontes’, die samen worden voorgesteld als een boom. Overal in de school zie je Covey’s boom terug, in allerlei verschijningsvormen, getekend, geknutseld en versierd. Keet verwees in het gekift met broer Duuk over het schermgebruik naar gewoonte 4: denk win-win. Hoe kun je een oplossing verzinnen die tot wederzijds voordeel strekt? Keet: “We hebben afgesproken dat Duuk eerst op de Chromebook mocht, daarna was ik aan de beurt. Toen was er geen gedoe meer.”

Op de Bavoschool worden de 7 gewoontes intensief doorleefd. Elke week wordt in alle groepen één gewoonte behandeld aan de hand van een van de sleutelbegrippen. Dat begint al bij de kleuters. “Dat maakt het ook sterk”, meent Belinda Franke, zelf leerkracht bij De Bangert en geïnteresseerd toehoorder. “Het is een doorgaande lijn. Iedereen spreekt dezelfde taal op hetzelfde moment in een continu proces van herhaling. Dan kun je gedrag echt positief gaan beïnvloeden.”

Wat is jouw missie?

Wat The leader in me beoogt, is letterlijk kinderen ‘de leider in zichzelf’ laten ontdekken. Durf je keuzes te maken? Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces? Kun je doelen stellen en plannen? Denk je niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen? Het lijken grote vragen voor kinderen, maar natuurlijk worden ze op school klein en behapbaar gemaakt. 

Zo heeft elk kind zijn persoonlijke missie. Die staat ook zwart-op-wit. Figo zit in groep 5. Voetbal is zijn sport en hij wil graag winnen, maar het kan soms ook iets minder ruig. Voor Isabel (groep 5) ligt het weer anders: “Ik wil liever zijn voor mijn vriendinnen.” Er zijn ook klassen missies en zelfs de leerkrachten hebben een belofte moeten doen. Meester Lars (leerkracht groep 4) heeft bijvoorbeeld met zichzelf afgesproken dat hij nog beter de stemming van kinderen aanvoelt en daarop inspeelt. Eerst het kind, dan de leerling. 

Lars: “Wat heb ik verder gezegd…? Ik wil meer samenwerking tussen kinderen creëren en ga me sterk maken voor bewegend leren.” “Deze statements van leerkrachten hebben we ingelijst en komen voor iedereen zichtbaar bij elkaar aan de muur te hangen. Onder het mom van: ‘hier tonen wij als team leiderschap in’ of anders gezegd: ‘hier kun je ons op aanspreken’”, vult Saskia aan

"Ik wil leestutor worden"

De Bavoschool krijgt The leader in me-aanpak steeds beter in de vingers. Covey’s boom moet in alle aspecten van het schoolleven gaan wortelen. Saskia: “We zijn bezig met het ontwikkelen van een portfolio voor kinderen waarin hun voortgang zichtbaar wordt, ook als leiders. We willen sterker de link leggen naar ouders. En wat denk je van een grote leiderschapsdag voor de omgeving?” 

Keet heeft haar eigen ambities. Zij wil in de toekomst de stap maken van de catering naar een rol als leestutor. Als tutor leest ze samen met jongere leerlingen. “Dat lijkt mij leuk. Ik hou van lezen. Maar dan moet ik wel solliciteren.” Net echt. En dat is precies de bedoeling.

“Het goede doen, ook als er niemand kijkt. Dat is het allermooiste.”

Verhalen