Co-teaching

Op basisschool De Caegh in Obdam krijgen leerlingen van groep 3 geen les van één, maar van twee leerkrachten. Saskia de Boer en Alex Hijlkema doen aan ‘co-teaching’. Samen nemen zij verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep. ‘In co-teaching komen alle facetten van een verfijnd samenspel om de hoek kijken.’

14 juni 2021

Twee leerkrachten voor de klas

Hoe fijn is het als je dagelijks als leerkrachten met elkaar kunt overleggen over het welzijn en de ontwikkeling van een kind in je groep, zeker als het bij hem of haar even niet zo lekker gaat? Het is een van de grote voordelen van co-teaching. Alex en Saskia waren bereid om hiermee te experimenteren binnen SKO West-Friesland. “Het was een wens van mij: samen met een collega het groepsonderwijs vormgeven. In Saskia heb ik iemand gevonden die dezelfde visie op onderwijs heeft als ik. Als je zo intensief samenwerkt als wij, is dat belangrijk’’, vertelt Alex.

Hetzelfde weekprogramma

Saskia beaamt dat. “We zijn beiden nieuwsgierig, gedreven en praten graag over onderwijs. We staan open om te leren en durven ons kwetsbaar op te stellen.” Co-teaching is een relatief nieuw fenomeen in onderwijsland. Welke lading kun je het geven? Waar houdt de zelfstandigheid van de individuele leerkracht op en begint het samenspel? Dat is een kwestie van pionieren, aftasten en de diepte ingaan. Alex: “Wij durven onze nek uit te steken. We hebben vertrouwen in elkaar en krijgen veel ruimte van onze directeur Paul Lakeman.”

Alex en Saskia hebben ieder hun eigen stamgroep, 3A en 3B, maar zij voeren hetzelfde weekprogramma uit. Natuurlijk maken zij gebruik van elkaars kwaliteiten en specialiteiten om zo de lessen op een hoger niveau te brengen. Saskia: “Dan bereid ik bijvoorbeeld een les Aardrijkskunde voor en Alex een les Geschiedenis, en die geven we aan elkaars groepen.’’ Elkaar zo aanvullen komt ook zeer van pas binnen de thema’s die behandeld worden. “Wij kunnen een thema nog breder oppakken. Dat maakt het leuk. We hebben allerlei ideeën over thema’s en welke verdiepende elementen we eraan willen verbinden.”

Het samenspel uitbreiden

Saskia en Alex hebben als co-teachers het eerste schooljaar achter de rug. Alex: “Je maakt lange dagen, maar door het plezier dat je hebt ervaar je geen werkdruk. Je kunt samen bepalen welke leerling welke prikkel nodig heeft, en wie van ons tweeën die prikkel het beste kan geven. Onderwijs wordt zo echt individueel maatwerk. Kinderen staan meer ‘aan’. Dat geeft veel voldoening. En het belang benadrukken van onderlinge samenwerking in de groep, wordt makkelijker, als leerlingen zien dat je zelf elke dag het goede voorbeeld probeert te geven.’’ Vanzelfsprekend zijn er ook leerpunten. Saskia: “Soms kunnen we nog meer afstand nemen en reflectiemomenten inbouwen. Dan worden we toch teveel in beslag genomen door de waan van de dag en alle doe-activiteiten.”

Dit schooljaar wordt het samenspel uitgebreid. Een collega uit groep 4 is gespecialiseerd in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en zal het ‘teaching team’ van Saskia en Alex komen versterken. Samen sterker, is nu ook weer het motto. Alex: “Op onze school verloopt de samenwerking tussen leerkrachten al soepel. Wat mij betreft is het mogelijk om ook andere koppels te maken. Ik geloof echt dat co-teaching een verrijking is voor het onderwijs.”

Directeur van De Caegh Paul Lakeman over zijn visie op en rol in co-teaching:

“Qua karakter vullen Alex en Saskia elkaar goed aan. Dat is de basis voor samenwerking. Als personen kunnen ze veel van elkaar hebben. Co-teaching hebben we meegemaakt in Finland tijdens een studiereis. Het is een goede kapstok om meer thematisch te gaan werken. Dat willen we graag. De vraag is hoe we co-teaching verder kunnen uitbreiden. Dat heeft ook te maken met de inrichting van ons schoolgebouw. Groep 1 tot en met 4 zit beneden, groep 5 tot en met 8 boven. De thematische leerlijn willen we in de onderbouw neerzetten. Co-teaching daar uitbouwen ligt voor de hand. Maar je moet het ook niet teveel forceren. De leerkrachten moeten eraan toe zijn. Bij groep 4 merkte ik bepaalde spanningen, het ging te snel. In een open gesprek hebben we dat benoemd en besproken. Dat hoort ook bij je rol als schoolleider.”

Verhalen