Leeskilometers maken!

Alle scholen van SKOWF hechten veel waarde aan leesonderwijs, maar de Petrus Canisiusschool in De Weere doet er nog een schepje bovenop. De school heeft een samenwerking met de Bibliotheek op school. “Lezen is niet alleen een fijn tijdverdrijf, het is ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het maakt ze stabieler”, zegt Saskia Molenaar, leerkracht van groep 3/4 en leescoördinator op school.

Stel, je hebt fragmenten uit verschillende boeken. Welk fragment hoort dan bij welke flaptekst? Een kwestie van puzzelen. Wie zegt dat lezen geen spelletje kan zijn?! Het zou zomaar een activiteit kunnen zijn in een ‘boekenkring’.

13 januari 2023

Lees(media)consulent

In de boekenkring worden kinderen meegenomen in de wereld van geschreven fantasie en verbeelding. Zij doen een boekendans, tekenen hoofdpersonen uit boeken aan de hand van beschrijvingen en raden naar boektitels die door de leerkracht met gebaren worden uitgebeeld. “Alles om het leesplezier te bevorderen”, stelt Saskia.

In haar groep gaat Saskia experimenteren met zo’n boekenkring. Zij krijgt daarbij hulp van lees(media)consulent Janneke Visser. De inzet van zo’n expert is het sterkste wapen van de Bibliotheek op school. De Petrus Canisiusschool is binnen SKOWF een pilotschool voor dit initiatief waarmee de bibliotheek al haar professionaliteit naar scholen brengt om kinderen taalvaardiger, mediawijzer en vooral leesverliefder te maken.

Schooldirecteur Diane Gunst: “Janneke is drie uur per week bij ons op school. We hadden er meteen plezier van. Ze organiseerde tijdens een schoolfeest een boekenspeurtocht, verzorgt boekentips voor onze nieuwsbrief en als we een thema starten, bijvoorbeeld bouwen, brengt ze een stapel ter zake doende boeken mee.”

Voldoende en nieuw leesvoer

Daarnaast is de eigen bibliotheek van de school in beweging. De collectie van de biebclub (servicepunt van de Westfriese bibliotheken) is erbij gekomen. Janneke helpt met het saneren en actualiseren van het boekenaanbod. Want voorwaarde voor leessucces is het hebben van voldoende én nieuw leesvoer.

“Hoe monitoren jullie de leesvorderingen van kinderen?”, wil bovenschools leesexpert Belinda Franke weten. Saskia: “We doen AVI-toetsen, ook bij twijfel, en laten kinderen hardop lezen om hun leesvaardigheid te testen. Maar we hebben geen officieel registratiesysteem, als je dat bedoelt. We zijn gestopt met de leeslijsten. In de praktijk moet je kinderen teveel achter de vodden zitten om hen aan te laten geven hoe lang zij bezig zijn met een bepaald boek. Binnenkort is onze collectie ondergebracht in het digitale beheersysteem SchoolWise. Dan kunnen we precies zien welke boeken geleend worden. Daarop kunnen we dan weer aansluiten met de boekenkring.”

Boekenwurmen

Net als alle andere SKOWF-scholen begint de Petrus Canisiusschool de schooldag standaard met lezen: 30 minuten. De leerkracht geeft het goede voorbeeld en leest mee. Belinda Franke knikt instemmend: “Een dag zonder lezen bestaat in mijn ogen niet. Veel lezen zorgt voor een goede sociale ontwikkeling. Een kind kan zich verplaatsen in verschillende personages, waardoor hij ziet dat mensen anders denken in dezelfde gebeurtenis of situatie. Lezen helpt je groeien als persoon. Met de kennis en informatie die je met lezen binnenhaalt, leer je de wereld beter begrijpen”.

Met de Bibliotheek op school gaat de Petrus Canisiusschool nog meer leeskilometers maken. Aan het enthousiasme van het team zal het niet liggen. Maar wil je van kinderen boekenwurmen maken, dan is de medewerking van ouders onmisbaar. Saskia: “Hoe zorg je ervoor dat zij meer gaan voorlezen of meer boeken gaan kopen voor hun kinderen en die samen aan de eettafel bespreken? Dat is zo waardevol. We dagen ouders uit met leeschallenges, grappige opdrachten waarmee ze het lezen bij hun kinderen kunnen bevorderen.”

“Misschien zorgt een ouderavond met de lees(media)consulent ook voor inspiratie”, filosofeert Diane hardop. “In ieder geval gaan we het zo regelen met onze bibliotheek dat boeken mee naar huis genomen mogen worden. En hopelijk komen kinderen met zulke opgetogen verhalen thuis over bijvoorbeeld de boekenkring, dat het vanzelf leidt tot leuke gesprekken.”

 

Lezen helpt je groeien als persoon.
Met de kennis en informatie die je met lezen binnenhaalt,
leer je de wereld beter begrijpen.

Verhalen