App, noot, muis

Vier scholen binnen SKO West-Friesland geven invulling aan het project ‘App, noot, muis’, waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen taal- en digitale geletterdheid. Een van die scholen is de Bangert in Andijk. Hier richt het project zich in de bovenbouw op het samenstellen van een digitaal woordenboek. ‘Voor kinderen voelt dit niet als leren.’

14 juni 2021

Vertel het in emoticons

Onze samenleving digitaliseert. De nieuwe media zijn een feit, ook voor kinderen. Een van de taken van het onderwijs van de 21e eeuw is om hen daar kritisch en bewust mee om te leren gaan. Vaak heeft deze ‘digitale geletterdheid’ een relatie met taalvaardigheid. Als je goed kunt lezen, dan vind je ook digitaal beter je weg. In het project App, noot, muis is ICT geïntegreerd in het taalonderwijs. Op de Bangert hebben Esther Koster (ICT-expert) en Kim Wit (taalexpert) het een plek gegeven in het lesaanbod van de bovenbouw.

Voorzetten en inkoppen

In grote lijnen staat het project vast, maar de exacte invulling is aan de school zelf. Kim en Esther werken daarvoor intensief samen. Kim: “Wat we gemeen hebben is ons enthousiasme. De ene keer geeft de één een voorzetje en kopt de ander hem in, en andersom. Het is elkaar verder brengen. We trekken alles uit de kast.” “Je geeft elkaar feedback op een komische wijze, dat kan ook met de kinderen erbij. We durven ook los te laten, doordat we het samen doen misschien nog wel meer. Soms ga je dan onderuit; het zij zo. Daar leer je van”, vult Esther aan.

Onder de noemer van App, noot, muis gebruikt ‘t Ruimteschip in groep 4 de taal van emoticons om iets op een andere manier te vertellen. Op de Nicolaasschool wordt in de middenbouw aan het eind van elk taalthema een presentatie gehouden, waarbij ook digitale hulpmiddelen worden ingezet. Bij de Bangert staat het uitbreiden van de woordenschat centraal door eigen digitale ‘uitleg’ woordenboeken te maken. Esther: “Leerlingen gebruiken hiervoor hun chromebook en werken in Google Classroom. Ze beschrijven niet alleen de betekenis van woorden, ze kunnen er ook plaatjes bij zoeken, een filmpje maken of een gesproken tekst invoegen.”

Goud waard

Regelmatig werken vier docenten van de bovenbouw op vrijdagmiddag aan het thema. Kim: “Dit zijn één van de mooiste momenten van de week. De een is lekker praktisch, de ander tikt het snel in, weer anderen maken de structuur of zijn creatief. Dit samenspel maakt de benadering van het thema heel sterk.” Dat het bij de leerlingen aanslaat, maakt de gedrevenheid alleen maar groter. Esther: “Hoe zij met het project bezig zijn, is goud waard. Als taal in de dagplanning op het bord staat en ze werken met het digitale woordenboek vanuit App, noot, muis, dan vinden ze dat geen taal. Dat is gewoon leuk.”

Het project biedt ruimte om elke leerling op zijn eigen niveau uit te dagen. Sommige leerlingen kunnen een verdiepingsslag maken door Engelse woorden toe te voegen, inclusief de betekenis in het Engels. Ook voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, kun je opdrachten aanpassen. Kim: “Die differentiatie zouden we nog iets beter kunnen vormgeven.” Ouders worden ook bij het project betrokken. Filmpjes worden gedeeld via Parro (het oudercommunicatieportaal). Esther: “Ouders zeggen: ‘Wat gebeurt er veel, wat gaat het anders en wat gaat het hard’. Het is voor iedereen wennen. Maar ook hier zie je: als iets goed is, went het snel.”

Directeur van de Bangert Linda Blok over App, noot, muis:

“Schoolbreed werken we steeds meer volgens het pad van methodes naar kerndoelen. Voordat we met dit project begonnen, hebben we de doelen vanuit taal en ICT naast elkaar gelegd. App, noot, muis sloot daarbij aan. En de manier waarop de thema’s nu concreet worden ingevuld, is die relatie met de kerndoelen voor mij nog duidelijker. Eén van de Big Rocks van deze school is het bevorderen van eigenaarschap van de leerlingen. Als ik zie hoe gretig ze werken aan hun woordenboek, denk ik: ‘hier gebeurt iets’. Kim en Esther weten ook andere leerkrachten te inspireren. Die gaan ook met het woordenboek aan de slag. Zo ontstaat er een olievlekwerking. Voor mij is App, noot, muis niet langer een project. Dit wordt een vast onderdeel van ons programma.”

Verhalen