Goed bezig!

Bij SKOWF zijn we trots op waar we staan en waar we voor gaan. Dit wordt ook door de Onderwijsinspectie gezien. In 2022 gaf de Inspectie de waardering ‘goed’ aan SKOWF, iets waar we erg trots op zijn. Om stil te staan bij het feit dat we samen ‘goed bezig’ zijn werden op 12 juli aan alle leerlingen van de 22 scholen buitenspeelmaterialen uitgereikt. Ook werden de medewerkers met een gevulde vakantietas in het zonnetje gezet.

12 juli 2022
Leerlingen van de Caegh in Obdam

Vierjaarlijks onderzoek

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Dit schooljaar heeft de inspectie dit onderzoek bij SKOWF uitgevoerd. De kernvraag bij dit vierjaarlijkse onderzoek is of het bestuur in staat is om de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen en verder te ontwikkelen. Om tot dit oordeel te komen zijn diverse documenten geanalyseerd en verschillende gesprekken gevoerd met bestuur, directieleden, Raad van Toezicht, GMR en zijn er verificatie-activiteiten op een viertal scholen geweest. 

SKOWF is er trots op dat de Inspectie het oordeel ‘goed’ heeft gegeven, een oordeel dat niet vaak gegeven wordt. Ondanks beperkingen laten we zien waar we toe in staat zijn

Leo Wijker, bestuurder van SKOWF: “Het vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek door de inspectie bij SKOWF vond plaats in de staart van de twee jaar durende coronaperiode. Een periode die veel van de medewerkers, kinderen en ouders gevraagd heeft. Deze coronaperiode was kansrijk en ingewikkeld tegelijk. Wendbaarheid en veerkracht is getoond. Als bestuur van SKOWF hebben we in samenspraak met de directies een duidelijke keuze gemaakt om de veiligheid van alle betrokkenen op de scholen zoveel mogelijk, en daar waar het kon de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Focus is nadrukkelijk gelegd op welbevinden en de basisvaardigheden. Ondanks de beperkingen hebben we als organisatie laten zien waar we toe in staat zijn. Hierbij is het werken vanuit de bedoeling, met stevige ambities voor zinvol en hoogwaardig onderwijs de basis voor alles.’

Op de foto samen met Niek en Tijn: Brigitta Feldberg, Leo Wijker, Martin Ooijevaar op de Sprankeling in Avenhorn

Een organisatie in ontwikkeling

De Inspectie heeft gezien dat het denken en werken vanuit de bedoeling: ‘glinsterende ogen voor iedereen’ duidelijk merkbaar is binnen de gehele organisatie. De Inspectie waardeert de ambitieuze visie, de focus op de basisvaardigheden, de effectieve samenwerking en kwaliteitszorg en vindt dat SKOWF ten opzichte van het vorige onderzoek (in 2017) een overtuigende ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Leo Wijker: “We zijn trots op wat we gezamenlijk bereikt hebben en blijven een organisatie in beweging, in ontwikkeling. We willen met deze actie met alle betrokkenen stil staan bij het feit dat we samen goed bezig zijn!”

 

Lees hier het Inspectierapport

Verhalen